Wat is beenmerg?

Beenmerg zorgt ervoor dat ons bloed de cellen bevat die nodig zijn om te leven. Het is dan ook noodzakelijk dat dit goed werkt. Soms gaat het fout en worden mensen ernstig ziek. Vaak is een stamceltransplantatie van een gezonde donor naar een zieke patiënt de enige kans op genezing. Het is dan ook van levensbelang dat er voldoende donoren zijn om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen.  

Lees meer

Wat als beenmerg ziek wordt?

Zowel bij volwassenen als bij kinderen kan het beenmerg ziek worden. Dat is onder meer het geval bij leukemie.

Lees meer

Behandeling door stamceldonatie

Patiënten met dergelijke ziekten, weten dat ze heel ernstig ziek zijn. Vroeger was er voor de meesten onder hen geen definitieve behandeling mogelijk. Nu bestaat er echter een kans dat hun leven gered kan worden. Door stamcellen van een gezonde donor te transplanteren is genezing mogelijk.

Lees meer