Behandeling door stamceldonatie

Tegenwoordig is genezing mogelijk

Patiënten met dergelijke ziekten, weten dat ze heel ernstig ziek zijn. Vroeger was er voor de meesten onder hen geen definitieve behandeling mogelijk. Nu bestaat er echter een kans dat hun leven gered kan worden. Door stamcellen van een gezonde donor te transplanteren is genezing mogelijk.

Stamcellen kunnen verzameld worden uit beenmerg, maar sedert enkele jaren ook uit bloed of zelfs uit het navelstrengbloed. Als de transplantatie slaagt, dan zullen de stamcellen van de donor groeien in de beenmergholtes van de patiënt. Zo kunnen ze daar opnieuw gezond bloed aanmaken.