Hoe kom je in het register terecht?

Hoe kom je in het register terecht?

Je komt enkel in het register terecht als je de volgende stappen doorloopt:

  • Je ondertekent een ‘bereidheidsverklaring’ (die je op elk moment kunt intrekken).
  • Je laat bloed afnemen om je weefseltype te bepalen. 
  • Je neemt samen met de arts van het donorcentrum een medische vragenlijst door.

De arts zal enkele vragen stellen over mogelijk doorgemaakte ziekten (bijvoorbeeld astma, hoge bloeddruk, diabetes, epilepsie, hartziekten, hepatitis en geelzucht, tropische ziekten of verblijf in landen waar malaria voorkomt). Ook worden de eventuele heelkundige ingrepen in het verleden, eventuele allergieën, medicatie, familiale antecedenten van trombose of bloedingsneiging, verslaving of seksueel risicogedrag voor overdracht van AIDS besproken.

Als dat achter de rug is, dan is het afwachten of men ooit als donor zal worden opgeroepen.

Donor worden is anoniem, gratis en vrijwillig

De donatie is anoniem, gratis en vrijwillig. Ze kan ook tot geen enkele financiële of andere vergoeding aanleiding geven. Voor iedere donor wordt een verzekering afgesloten met dekking voor eventuele lichamelijke schade die het gevolg is van de donatie. De wet schrijft voor dat de donor op ieder ogenblik van mening mag veranderen en zich dan ook op ieder ogenblik mag terugtrekken. Het moet wel duidelijk zijn dat na het begin van de voorbereidende behandeling bij de patiënt/ontvanger een terugtrekking van de donor fatale gevolgen kan hebben. Informatie over de patiënt voor wie men donor is kan enkel op anonieme wijze worden meegedeeld na akkoord van het Belgische Register, de patiënt zelf en van het transplantatiecentrum.