Wat is het Belgisch beenmergregister?

Hoe meer donors, hoe meer kans op genezing

Een geschikte donor vinden is niet eenvoudig omdat er zoveel verschillende weefseltypes zijn. Door een grote databank aan te leggen van vrijwillige donoren, in België en op wereldvlak, stijgt de kans om een goede donor te vinden. Een geschikte donor betekent ‘leven’ voor de patiënten. Je kunt ook zelf een donor worden en zo misschien het leven van iemand anders redden.

Wat is het ‘Belgisch register van beenmergdonoren’?

Dit register beheert een gegevensbank waarin de weefseltypes zijn opgeslagen van mensen die eventueel bereid zijn stamcellen af te staan voor een patiënt. Veel van deze vrijwilligers worden nooit opgeroepen omdat de kans dat zij bij een patiënt passen minder is dan 1 op 50.000. Anderzijds kan voor de patiënten enkel tijdig een passende donor gevonden worden als er een heel grote groep vrijwillige donoren is,  omdat ook die kans minder dan 1 op 50.000 is. Hoe meer stamceldonoren met verschillende weefseltypes aanwezig zijn in het register, hoe groter de kans dat de patiënt een transplantatie zal kunnen krijgen.

Meer kans door samenwerking met buitenlandse registers

Om patiënten meer kans op een geschikte donor te geven, werkt het Belgisch Register ook zeer nauw samen met alle buitenlandse registers. Op dit ogenblik zijn er in het Belgische Register ongeveer 73.000 getypeerde vrijwillige donoren beschikbaar.  Wereldwijd zijn er op dit ogenblik in het internationaal donorregister meer dan 24,9 miljoen vrijwillige donoren geregistreerd. Naast vrijwillige donoren zijn ook ongeveer 18.700 navelstrengbloedjes opgeslagen in het Belgische donorbestand.