Transplantatie van stamcellen

Transplantatie om levens te redden

Voor de patiënten is een stamceltransplantatie van levensbelang. Wel is het een moeilijke zoektocht om een geschikte donor te vinden. Er zijn heel veel verschillende weefseltypes die perfect moeten overeenkomen tussen donor en patiënt.